Home » Over de praktijk

Over de praktijk

 

De praktijk is gehuisvestigd in het Integraal gezondheidscentrum De Vrijstad aan de Godfried Bomansstraat 2. Wegens andere werkzaamheden is de prakijk op dit moment uitsluitend op de dinsdagavond open. Aan Praktijk Ketelaar is géén arts of psychiater aan de praktijk verbonden.

 

Wie kunnen er terecht?

Relatieproblemen

Stellen met terugkerende ruzies of het gevoel elkaar gaandeweg te zijn kwijt geraakt, problemen ten gevolge van ziekte of door een verliefdheid op een derde. Volwassen broers en zusters die moeite hebben met elkaar.

Als er sprake is van geweld, actuele relaties met derden of ernstige verslaving dan is relatietherapie nog niet mogelijk.

Gezins- en opvoedingsproblemen

Gezinnen bij wie sprake is van negatieve onderlinge interactiepatronen, die een goede sfeer in het gezin en de ontwikkeling van de gezinsleden belemmeren.

VOOR WIE NIET?

Indien er sprake is van ernstige verslaving of suïcidaliteit, dan is behandeling in een GGZ instelling met crisisdienst meer passend

 

Aanmelding

Voor aanmelding en vooroverleg kunt u mij mailen, zie het mailadres bij contact.

Ik heb geen contracten met verzekeraars. 

Afspraak maken/annuleren

Voor het maken van een afspraken:

  • bel  (06-51802081) en ik bel u binnen 24 uur terug
  • aan het einde van iedere afspraak kunnen we die tezamen maken

Verhindering/ annuleren van afspraken

Laat u mij zo spoedig mogelijk weten wanneer een afspraak niet door kan gaan en neem contact op om een nieuwe in te plannen.  Bij verhindering moet één werkdag (tenminste 48 uur het weekend niet meegerekend) vòòr de dag van de afspraak worden afgezegd, via een mailbericht of via het mobiele nummer: 06- anders worden deze in rekening gebracht. Heeft u een afspraak afgezegd dan dient u zelf opnieuw contact op te nemen voor het maken van een nieuwe afspraak. Voor niet of te laat afgezegde afspraken krijgt de cliënt een rekening van €70,00 toegezonden. Het is dus belangrijk om of afspraken tijdig af te zeggen. Bij veelvuldige verhindering of langdurige onderbreking van de therapie kan de voortgang van de therapie niet gegarandeerd worden.